2013 Third-Party Logistics Study

| Point of View

Het zeventiende jaarlijks gehouden onderzoek naar de logistieke dienstverlening (2013) brengt trends aan het licht en beschrijft hoe zowel logistieke dienstverleners als verladers de relatie gebruiken om hun activiteiten en logistiek te verbeteren. Een aanzienlijk aantal van 2342 leidinggevenden uit de sector heeft bruikbare informatie aangeleverd. Aan de enquête werd deelgenomen door zowel gebruikers als niet-gebruikers van 3PL-diensten, en 3PL-aanbieders.