Evaluatie digitale gereedheid voor financiële diensten

Capgemini helpt financiële dienstverleners bij het evalueren van in hoeverre zij gereed zijn om digitale technologieën in te zetten om zichzelf van anderen te onderscheiden, meer flexibiliteit te verkrijgen en munt te slaan uit nieuwe en veranderende markten.

Digitale technologieën verstoren de dagelijkse gang van zaken

Een stortvloed aan nieuwe digitale applicaties en technologieën verstoort de dagelijkse gang van zaken bij financiële dienstverleners. Deze nieuwe technologieën worden elke dag op nieuwe en innovatieve manieren toegepast om:

  • Een nieuwe standaard voor de concurrentie te zetten
  • Meer inzicht te verkrijgen in (gedrag van) klanten
  • Klanten te ondersteunen door hen te laten bepalen hoe het contact plaatsvindt
  • Transactiekosten te verlagen

Bent u er klaar voor?

De hamvraag voor financiële dienstverleners gaat veel verder dan het al dan niet inzetten van digitale technologie. Het gaat om wanneer en van welke technologieën er gebruik moet worden gemaakt en hoe er meer met minder kan worden gedaan. In het licht van deze criteria zijn de cruciale vragen van CIO's en CTO's in toenemende mate gerelateerd aan gereedheid:

  • Is mijn organisatie bereid om ze toe te passen en te ondersteunen?
  • Zo niet, wat zijn dan de alternatieven en hoe verhouden ze zich wat betreft implementatietijd en kosten?

Evaluatie digitale gereedheid

Via de evaluatie van de gereedheid helpt Capgemini CIO’s en CTO’s om inzicht te krijgen in het traject van digitale transformatie, een planning ervoor op te stellen en alles in goede banen te leiden. Het moet worden gezien in de context van de digitale strategie die de zakelijke prioriteiten koppelt aan de mogelijkheden van digitale technologie. De evaluatie kan worden toegepast op een specifieke digitale mogelijkheid, een portfolio van eventuele mogelijkheden of als middel om in te spelen op en te voorzien in de bredere capaciteitsvereisten van een strategie voor digitale transformatie.

Op basis van onze Technovision helpen we bedrijven om hun digitale ambities helder te krijgen en om te zetten in de essentiële benodigde capaciteiten om een digitale portfolio te leveren, in stand te houden en te ondersteunen. Hierdoor kunnen we de bestaande capaciteit van uw bedrijf evalueren en inschatten wat de gereedheid is voor het ondersteunen van de strategie:

  • Is de capaciteit aanwezig en gereed voor gebruik?
  • Zo niet, wat ontbreekt er?
  • Welke alternatieven zijn er om te zorgen voor gereedheid?

We kijken naar het effect ervan op bestaande technologische domeinen. Denk bijvoorbeeld aan architectuur, ontwikkeling van applicaties en informatiebeveiliging. Onze analyses bieden de inzichten en gedetailleerdheid voor een praktisch, bedrijfs- en resultaatgericht traject naar digitale gereedheid.

Digitaal onderzoek Technovision van Capgemini

In aanvulling op ons onderzoek op het gebied van digitale transformatie biedt ons framework Technovision diepgaande inzichten in trends en principes op het gebied van digitale technologie die bepalend zijn voor het digitale landschap van vandaag de dag.

De combinatie van deze inzichten, de gedegen kennis van alle aspecten van informatietechnologie en bewezen transformatiecapaciteiten, plaatst ons in een bijzondere positie om uw businessplan te ondersteunen en uw traject naar digitale transformatie succesvol te laten verlopen.

Accelerated Solutions Environment (ASE)

Om effectief te kunnen opereren en betere, snellere en duurzamere resultaten te kunnen behalen, moeten alle onderdelen van uw organisatie vanaf het begin bij het proces worden betrokken. De leidinggevenden moeten vanaf het allereerste begin begrijpen wat het doel is en hiernaartoe werken.

Onze Accelerated Solutions Environment is zo ontworpen dat de gezamenlijke trajecten sneller waarde opleveren. Traditionele methoden zouden maanden in beslag nemen om eenzelfde resultaat op te leveren.

Experts van Capgemini op het gebied van digitale transformatie

Volg onze experts op het gebied van digitale transformatie: Pascal Spelier en Alan Walker.

Neem contact op

Neem voor meer informatie contact met ons op via financialservices@capgemini.com.

Gerelateerd