Informatiestrategie voor financiële dienstverleners

Leg een solide basis voor een echt succesvol bedrijfsinformatielandschap en neem slimmere beslissingen op basis van business intelligence.

Holistische benadering vereist voor succesvol gebruik van bedrijfsinformatie

Bij het werken met bedrijfsinformatie is het voor u van essentieel belang dat u beschikt over een duidelijke strategie voor de manier waarop gegevens in uw bedrijf worden beheerd: wie is de eigenaar van de gegevens, zijn de gegevens duidelijk en consistent, aan welke gegevens hebben medewerkers behoefte en op welke wijze willen zij de gegevens gebruiken?

Zonder een informatiestrategie en -routekaart verkeren bedrijven in een “zwart gat” van nietszeggende gegevens.

De uitdaging is om een duidelijke bedrijfsvisie op de gegevens te ontwikkelen en deze te vertalen naar een bedrijfsbrede strategie die de juiste bedrijfsdoelstellingen en de vereiste besluitvorming ondersteunt.

Een solide basis voor uw informatiestrategie

Capgemini helpt financiële dienstverleners met het leggen van een solide basis voor een succesvol bedrijfsinformatielandschap en het plannen van de opschaling naar hogere niveaus van adequaat informatiebeheer.

Gebruikmakend van onze beproefde “Intelligent Enterprise” methodiek onderzoeken we de onderneming op basis van tien dimensies om te bepalen in hoeverre haar informatiebeheer adequaat is. Vervolgens helpen we met het identificeren van verbeteringsgebieden en het opstellen van een routekaart. Deze aanpak garandeert een stevig in de realiteit verankerde informatiestrategie die wordt ondersteund door een solide business case.

Onze aanpak concentreert zich op de volgende deelgebieden:

  • Ontwerp van informatiearchitectuur en informatielandschap
  • Risicobeheer en naleving
  • Gegevenskwaliteit en governance van de financiële dienstverlener
  • Big data en analyses van de financiële dienstverlener

Toonaangevend aanbieder van bedrijfsinformatiediensten met diepgaande domeinexpertise in de financiële dienstverlening

  • Tijdens haar samenwerking met financiële dienstverleners over de hele wereld heeft Capgemini uitgebreide ervaring opgedaan met de ontwikkeling en toepassing van effectieve informatiestrategieën. Doordat we onze ervaring op het gebied van informatiestrategie en business consulting combineren met een grondige kennis van de financiële dienstverlening, zijn we beter dan wie dan ook in staat om onze klanten te helpen bij het definiëren van hun behoeften en het daarop afstemmen van hun beleid.
  • We kunnen u in contact brengen met 9000 internationale experts op het gebied van Business Information Management (BIM), waarvan er meer dan 3000 gespecialiseerd zijn in financiële dienstverlening.

 

Onovertroffen investering in intellectuele eigendom

De in de sector vermaarde "Intelligent Enterprise" methodiek van Capgemini biedt u beproefde voorgedefinieerde tools en frameworks voor diagnose, analyse en ontwerp om een succesvolle implementatie van uw strategie in gang te zetten, de doorlooptijd te verkorten en de kosten te verlagen.

Capgemini Experts

Onze expert: Christina Colby

Neem contact met ons op

Voor meer informatie over deze oplossing kunt u contact met ons opnemen via businessinfo@capgemini.com

Gerelateerd