Insights & Data Innovation Greenhouse voor financiële dienstverleners

Echte innovatie van de financiële dienstverlening

Met behulp van de Insights and Data Innovation Greenhouse van Capgemini kunnen klanten in de financiële dienstverlening het stap-voor-stap denken achter zich laten en twee of drie stappen vooruitdenken. Met vernieuwende technologieën kunnen klanten snel innovatieve veranderingen in hun bedrijf doorvoeren.

Nieuwe klantuitdagingen

Financiële dienstverleners zoeken naar manieren om vernieuwende technologieën in te zetten voor het terugdringen van de operationele kosten, het vergroten van de winstmarges, het identificeren van nieuwe inkomstenbronnen en het herdefiniëren van hun strategie op het gebied van levering van producten en diensten.

Met de enorme hoeveelheid gegevens die hen ter beschikking staat, beschikken financiële dienstverleners over de grondstof die ze nodig hebben voor het doorvoeren van innovatie. Maar innovatie doorvoeren is vaak nog niet zo eenvoudig. Innovatie gaat altijd gepaard met risico’s en het ontwikkelen van nieuwe ideeën is vaak een moeizaam proces. Maar financiële dienstverleners proberen om outside the box te denken teneinde meer dan alleen marginale veranderingen te bewerkstelligen.

Echte innovatie

De Insights & Data Innovation Greenhouse voor financiële dienstverleners is als het ware een kas waarin Capgemini samen met haar klanten datagebaseerde oplossingen voor zakelijke problemen kan planten, opkweken en tot bloei brengen.

De Greenhouse biedt een model voor het gezamenlijk creëren van ideeën, het mobiliseren van expertise voor het in kaart brengen van potentiële ontwerpen en het ontwikkelen van oplossingen die naadloos aansluiten op de behoeften van de klant.

Deze gezamenlijke aanpak van innovatie geeft bedrijven grotere zekerheid over de mogelijke uitkomst van ideeën zonder de noodzaak een volledige pilot te lanceren, en maakt het mogelijk ideeën te verfijnen of te verwerpen voordat er grote investeringen worden gedaan. De gezamenlijke aanpak van dit innovatiemodel impliceert bovendien dat de kosten en risico’s van het innovatieproces kunnen worden gedeeld.

Door een snelle ontwikkeling en evaluatie van innovatieve, datagebaseerde oplossingen mogelijk te maken, kan uw onderneming haar doorlooptijd verbeteren en een voorsprong nemen op de concurrentie.

 

Use case voor financiële dienstverleners

Inzet van een Innovation Greenhouse voor een klassiek probleem van financiële dienstverleners.

Als gevolg van veranderde regelgeving op het gebied van Britse pensioenen en lijfrentes zien ondernemingen zich geconfronteerd met de uitdaging om hun bestaande klanten te ‘verdedigen’ of ‘van de gelegenheid gebruik te maken’ om nieuwe klanten aan te trekken.

 
In de gezamenlijke innovatie-workshop van Capgemini wordt gefocust op:

  1. De vaststelling van klanten bij wie het risico bestaat dat zij een substantieel deel van hun pensioen bij de onderneming zullen weghalen
  2. De actie die kan worden ondernomen om de risicoklanten te behouden

Na een eerste brainstormsessie doet Capgemini samen met zogenoemde Subject Matter Experts (SME’s) onderzoek naar het gedrag van klanten die overwegen om hun pensioen bij de onderneming weg te halen. Er wordt een set klantprofielen ontworpen en er wordt een gedragspatroon gedefinieerd op basis van zowel interne als externe gegevens. Vervolgens kan iedere klant op basis van historische gegevens in een specifiek gedragsprofiel worden geplaatst.

Op basis van de gegeven beslissingscriteria bouwt ons team vervolgens een klein demonstratiesysteem dat als validatie-tool kan worden gebruikt bij de klant. In een later stadium, nadat het demonstratiesysteem zich heeft bewezen, wordt een Proof of Concept gebouwd.

Beproefde bedrijfsgerichte aanpak en brede expertise

Onze bedrijfsgerichte aanpak op basis van toonaangevende technologieën zorgt voor prestaties op het gebied van gegevensexcellentie die ons onderscheiden van de concurrentie. We beschikken over meer dan 2000 medewerkers die voor financiële dienstverleners focussen op inzichten en gegevens.

Onze gespecialiseerde medewerkers focussen op financiële diensten, met inbegrip van sectorspecifieke best practices, voor honderden klanten in meer dan 40 landen. We bedienen al ruim 40 jaar meer dan 900 klanten in de financiële dienstverlening. Onze 15 Centers of Excellence zijn gespecialiseerd in financiële dienstverlening en beschikken over uitgebreide technische kennis en praktijkervaring.

Neem contact met ons op

Realiseer een maatgevende transformatie van uw bedrijfsvoering en profiteer van het volledige potentieel van innovatie. Neem contact met ons op via businessinfo@capgemini.com of benader een van onze experts.

Ontdek hoe de Insights and Data Innovation Greenhouse van Capgemini klanten in de financiële dienstverlening helpt het stap-voor-stap denken achter zich te laten en twee of drie stappen vooruit te denken. Met vernieuwende technologieën kunnen klanten snel innovatieve veranderingen in hun bedrijf doorvoeren.

Gerelateerd