Naleving van wet- en regelgeving

‘Naleving’ gaat al lang niet meer alleen om het opvolgen van specifieke voorschriften zoals Basel III of Solvency II. Moderne ondernemingen moeten een holistische benadering volgen, waarbij ze de steeds veranderende wetten en voorschriften naleven via hun processen, technologieën en resultaten.

Dankzij onze beproefde Regulatory Compliance-services kunnen enkele van 's werelds grootste financiële instellingen de nationale en supranationale voorschriften naleven en tegelijkertijd voldoen aan de doelstellingen op het gebied van risicobeheer. CFO's, CRO's en CIO's nemen wellicht het voortouw als het gaat om nalevingskwesties, maar medewerkers moeten deze veranderende wet- en regelgeving doorvoeren en inzien waarom deze aanpassingen noodzakelijk zijn.

Met onze Basel III-services kunnen organisaties in het kader van een algemeen risicobeheersingsprogramma hun processen en applicaties voor risicobeheer analyseren, implementeren en verfijnen om te voldoen aan de Basel III-voorschriften. De Basel III-services van Capgemini omvatten:

 • Analyse van de huidige naleving
 • Modellering risicoparameters (PD, LGD en EAD)
 • Gegevensinfrastructuur voor Basel III
 • Voorgeschreven verslaglegging
 • Trainingen op het gebied van naleving
 • Selectie en integratie van software
 • De bedrijfscriteria voor Basel III helpen u om complexe wet- en regelgeving op het gebied van risicobeheersing om te zetten in praktische maatregelen voor uw werkstroom.
 • Het vergelijkingsdocument van de US Final Rule Basel III met die van Basel II helpt u om uw bedrijfscriteria aan te scherpen, testcases op te stellen en hiaten op te sporen.
 • De referentiearchitectuur voor Basel III biedt een sjabloon om alle onderdelen van een oplossing voor Basel III in kaart te brengen, te ontwerpen en te implementeren. Dit omvat het verzamelen, samenvoegen en integreren van gegevens alsook klantbeheer, productmanagement en bedrijfsservices.
 • Het kader voor gegevenskwaliteit op het gebied van risico en het kader voor datagovernance bieden klanten een op gegevenskwaliteit beproefde methode om de belangrijkste risico-indicatoren te meten en te evalueren. Via deze hulpmiddelen kunnen klanten de verschillende aspecten van risicogegevens in hun organisaties beheren. Verder helpt ons kader voor metadata u bij het verkrijgen van consistente en transparante gegevens vanaf bronsystemen tot aan eindrapportages toe.
 • De services voor de ontwikkeling van een risicomodel maken gebruik van onze gedegen kennis van risicostuurfactoren en risicomodelleringstechnieken om financiële instellingen te helpen hun doelstellingen op het gebied van risicomanagement na te streven en een beter onderscheid te kunnen maken tussen de risico's die zijn gerelateerd aan verschillende blootstellingscategorieën in de portfolio.
 • De sjablonen en richtlijnen voor de validering van modellen omvatten richtlijnen en algoritmes die zijn ontworpen om de kosten voor kredietscoretools zo laag en betaalbaar mogelijk te houden. We bieden eveneens gestandaardiseerde documentatie aan, wat voorziet in continuïteit en transparantie in het proces voor derden, zoals externe auditors en toezichthouders.
 • De stresstestoplossing helpt klanten om probleemgebieden in hun portfolio’s op te sporen door het effect van volatiele marktomstandigheden op de blootstellingscategorieën te meten.
 • Onze database met sjablonen voor rapportage en analyse geven klanten de mogelijkheid om echte wereldrapporten te raadplegen en die rapporten te selecteren die het beste bij hun wensen aansluiten.

Ontdek hoe de Basel III-services van Capgemini u kunnen helpen om uw nalevingsdoelstellingen te realiseren.

Solvency II

De Solvency II-richtlijn schrijft veranderingen voor in de hele organisatie, van frontoffice tot en met backoffice. Dit vereist IT-ondersteuning op alle niveaus. Wij hebben ervaring met het leveren van expertise aan financiële dienstverleners voor alle aspecten van de invoering van Solvency II. Onze Solvency II-services verlagen de kosten voor risicobeheer en naleving door het volledige risicospectrum in ogenschouw te nemen. Onze volledige implementatie optimaliseert het risico- en kapitaalbeheer, creëert controleerbare processen, bevordert gegevenstransparantie en biedt mogelijkheden voor kostenbesparingen. We bieden de volgende services:  

 • Introductie en training Solvency II
 • Analyse van de huidige naleving
 • Gegevens verzamelen en gereedheidsanalyse
 • Selectie en integratie van software

Learn more about our Solvency II experience.

Single Euro Payments Area (SEPA)

De Single Euro Payments Area (SEPA) heeft grote stappen gezet om de convergentie naar een Europese markt voor betalingsverkeer te versnellen. Om financiële dienstverleners te helpen aan hun SEPA-doelstellingen te voldoen, leveren wij:  

 • Impactanalyse
 • Strategische analyse
 • Ondersteuning voor naleving
 • Payment Services Directive (PSD) Business Impact Analysis
 • Consumer Credit Directive (CCD)

Lees verder over onze ervaring met het ontwikkelen van SEPA-services.