Ondersteuning van acceptanten bij risicoanalyse van verzekeringen

De oplossing voor risicoanalyse van Capgemini biedt verzekeraars een enkele bron van gegevens die toegang biedt tot nauwkeurige, gedetailleerde informatie over afzonderlijke risicofactoren om tot een beter gefundeerde commerciële risicobeoordeling te komen.

Demo van de oplossing: Risicoanalyse commerciële verzekeringen (CIRA) van Capgemini op basis van HPE

Integratie van en toegang tot risicogegevens

Er bevindt zich zowel binnen als buiten de organisatie een onnoemelijke schat aan gegevens die acceptanten kunnen gebruiken ter verbetering van risicobeoordelingen. Echter, veelal is de organisatie via de inzet van bestaande methoden niet in staat om de gegevens te integreren, analyseren en direct toegankelijk te maken om het proces van risicobeoordeling te faciliteren.

Acceptanten zijn hierdoor uiteindelijk aanzienlijk veel tijd kwijt aan het bijeenbrengen van alle benodigde gegevens voor een willekeurige analyse. Acceptanten hebben ter verbetering van de efficiëntie een enkel centraal gegevensarchief nodig waaruit ze alle benodigde gegevens in de gewenste mate van gedetailleerdheid en in het juiste formaat direct kunnen raadplegen.


Risicoanalyse voor nauwkeurige prijsstelling van individuele polissen

Wanneer gedetailleerde risicogegevens ontbreken, wordt het risico beoordeeld op het niveau van de portefeuille in plaats van op basis van de individuele polis. Dit zorgt voor onnauwkeurige premies, een onnauwkeurige prijsstelling van polissen, een hoge volatiliteit van risico's en verliezen. Verzekeraars moeten zowel de risico's waaraan ze worden blootgesteld als de prijsstelling van hun polissen op innovatieve wijze verbeteren om meer omzet en meer winstgevendheid te genereren.

Risicoanalyse commerciële verzekeringen (CIRA)

CIRA geeft professionele acceptanten een ongekende toegang tot nauwkeurige, gedetailleerde informatie over afzonderlijke risicofactoren om eerder en beter gefundeerd tot een risicobeoordeling te komen en de operationele efficiëntie te verbeteren.

Het biedt een ‘one-stop-shop’ voor het verzamelen, integreren en analyseren van zeer uiteenlopende gegevensbronnen. Hierdoor kunnen acceptanten doeltreffend beslissingen nemen op het gebied van risicobeoordeling en prijsstelling van polissen.


Oplevering juiste gegevens voor de juiste beslissingen

Verzekeraars kunnen aan de hand van het CIRA-platform:

 • Relevante gegevens afkomstig van interne en externe bronnen integreren in een enkel analyseplatform om het mogelijk te maken dat op verzoek een bijna directe beslissing wordt genomen.
 • Voor elke polis afzonderlijk op tal van factoren en op een gedetailleerder niveau de risico's beoordelen.
  • Risicogebaseerde classificatie tegenover traditionele classificatie
  • Een “wat-als-analyse” op basis van historische gegevens
 • Ter plaatse een risicobeoordeling van polissen uitvoeren op basis van actuele informatie over de kans op gevaar, dichtheid van posten met een hoog risico en andere risicoposten.
 • Een analyse uitvoeren over de gehele verzekeringsportefeuille met behulp van de beschikbare dashboards die volop op de onderliggende gegevens kunnen inzoomen.

Specialist in het leveren van services op het gebied van Business Intelligence (BI) en bedrijfsanalyse

 • Capgemini heeft ruim 15 jaar expertise opgebouwd in het leveren van services betreffende het beheer, de transformatie en de integratie van gegevens. We kunnen u in contact brengen met ruim 9000 internationale experts op het gebied van Business Information Management (BIM), waarvan er meer dan 3000 gespecialiseerd zijn in financiële dienstverlening.
 • Momenteel bedienen we grote internationale verzekeraars met BI- en analysediensten.
 • Hechte samenwerking met geavanceerde IT-organisaties, zoals HP, Oracle, SAS, IBM en SAP.


Onmiddellijk bruikbare risicogegevens in een door u gewenste configuratie en weergave

Via de integratie van big data evenals met onze mogelijkheden om data snel te visualiseren, levert Capgemini de juiste gegevens in het juiste formaat die op maat zijn gemaakt voor acceptanten.

 • Zeer nauwkeurige risicogegevens afkomstig van meervoudige externe bronnen die zijn geïntegreerd met de eigen gegevens van de verzekeraar: een analytische dashboardweergave met volop mogelijkheden om in te zoomen op de onderliggende gegevens.


Een bedrijfsgerichte aanpak op basis van gedegen ervaring op het gebied van verzekeringen

De benadering van Capgemini wat betreft het bepalen en ontwikkelen van de CIRA-oplossing zorgt dat onze klanten aan aanmerkelijk minder risico's worden blootgesteld doordat de oplossing probleem-, gebruikers- en bedrijfsgericht is.

 • Een onafhankelijk bureau dat zich bezighoudt met acceptaties heeft het proof-of-concept beoordeeld.
 • Zo'n 20 jaar ervaring met verzekeringen met ruim 6000 verzekeringsspecialisten
 • We bedienen momenteel 11 van de 15 grootste verzekeringsmaatschappijen

Ontdek inzichten van onze experts:

 • Why Insurers Need To Realize the Benefits of Big Data For more* (waarom verzekeraars de vruchten van big data moeten plukken om meer te bereiken)
 • How Fine-Tuning Data Can Help Insurers – and their Customers – Save Money* (hoe afstemming van gegevens verzekeraars en hun klanten kan helpen geld te besparen)

* Zoals gepubliceerd in de Telegraph

Experts van Capgemini

Volg onze expert: Nigel Walsh

 Meld u vandaag nog aan voor een vrijblijvende demo

Om de oplossing voor u te visualiseren, hebben we een demo van de proof-of-concept gemaakt waarin voorbeelden van de dashboards te zien zijn en de voordelen die u met CIRA kunt behalen aan bod komen. Meld u vandaag nog aan voor een vrijblijvende demo of neem voor meer informatie contact met ons op via Insurance Risk.fsgbu@capgemini.com

Gerelateerd