Services voor reconciliatie en uitzonderingsbeheer

Onze gehoste reconciliatie-oplossing koppelt een innovatief technologieplatform aan uitbestede services om banken te helpen eenmalige kapitaalinvesteringen overbodig te maken en de totale eigendomskosten (TCO) voor het reconciliatieproces met 35-40% te verlagen.

Snellere reconciliaties voor een snelle markt

Financiële instrumenten en transacties worden steeds complexer. De snel oplopende transactievolumes en de veranderende marktomstandigheden zetten financiële instellingen onder druk om reconciliaties sneller uit te voeren, zodat ze kunnen voldoen aan de marktvraag naar betrouwbare, realtime reconciliatie, ongeacht het transactievolume. Incorrecte of vertraagde reconciliaties kunnen tot financiële onregelmatigheden leiden en de compliance met wet- en regelgeving in gevaar brengen. Om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden, moeten financiële instellingen goed omgaan met business- en technologiegerelateerde problemen, zoals gedecentraliseerde processen, oude openstaande posten, afwijkende bestandsformaten en data, heterogene systemen en nog altijd wijdverbreide handmatige verwerking.

Daarom moeten financiële instellingen hun businessfuncties consolideren in silo's en een geïntegreerde methode op basis van technologie en bedrijfsprocessen implementeren voor de gehele reconciliatieketen. Een geïntegreerde methode biedt betere controle, monitoring en naleving, verbetert de operationele efficiëntie, verlaagt de kosten, verbetert het risico- en compliance-management en ondersteunt betere besluitvorming en foutoplossing.

Gehoste reconciliatie-oplossing verlaagt operationele kosten met 35-40%

De gehoste reconciliatie-oplossing van Capgemini is gebaseerd op toonaangevende technologieplatforms en onze 30 jaar lange ervaring met samenwerking met grote internationale financiële instellingen. Onze pakketoplossing combineert een innovatief technologieplatform met uitbestede reconciliatieservices, zodat grote kapitaalinvesteringen voor reconciliatieprocessen overbodig worden en de operationele kosten met 35-40% kunnen dalen. Op basis van automatisering en standaardisering voert ons team een operationele transformatie uit, die onze klanten een bewezen bedrijfswaarde oplevert. We leveren de volgende services:

  • Technologische consulting: expertise op het gebied van marktleidende tools, productconfiguratie, systeemintegratie en interfaceontwikkeling, applicatieondersteuning en infrastructuurmanagement
  • Herontwerp van bedrijfsprocessen: modellering van huidige en beoogde processen en herontwerp van de processen met integratie van Lean en Six Sigma
  • Productevaluatie: kwantitatieve productevaluatie, vraagafhankelijke vergelijking van productfuncties en vergelijkende rapporten (scores, tabellen)
  • Reconciliatieproces: werkitems verwerken, ingevoerde data verifiëren, datarecords reconciliëren, discrepanties onderzoeken en oplossen, rapporten genereren en archiveren
  • Extra services: verwerking van externe databestanden, MIS en auditrapportage

Waarom Capgemini?

Onze services voor de volledige reconciliatieketen worden door een groot aantal financiële instellingen gebruikt om de kosten te verlagen en de operationele efficiëntie te verhogen. Met behulp van onze beproefde reconciliatieservices kunt u discrepanties snel detecteren en verhelpen en de afstemmingspercentages substantieel verbeteren. We hebben ervaring met marktleidende reconciliatieplatforms zoals Sungard Intellimatch en Smartstream TLM. We maken gebruik van onze eigen, platformonafhankelijke IPROD-tool voor de evaluatie van producten. Bovendien:

  • Ons kwaliteitsbeheersysteem maakt gebruik van best practices uit ISO 9001:2000, ISO 27001 en COPC-2000;
  • Raamwerk voor beheersing van transitierisico's met 100% succespercentage;
  • Uniek prijsmodel en resultaten op basis van het ITOPS-model, waarmee we ons onderscheiden van de concurrentie;
  • Reconciliatieraamwerk met Six Sigma en Lean IT-tools.

Neem contact op

Neem vandaag nog contact met ons op via banking@capgemini.com of benader een van onze bankexperts.

Gerelateerd
Contact our experts