SWIFT-services

Capgemini beschikt over ruime SWIFT-kennis en -vaardigheden om SWIFT-oplossingen te integreren in het dienstenaanbod van uw bank.

SWIFT-services

De Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) werkt onophoudelijk aan vernieuwing van de serviceportefeuille. Om optimaal profijt te hebben van de kansen die hierdoor ontstaan, moeten banken deze ontwikkelingen op de voet volgen.
 
SWIFT werkt continu aan nieuwe standaarden, betere dienstverlening aan banken en nieuwe businessoplossingen. Het is vaak een uitdaging om deze ontwikkelingen bij te houden. Als officiële SWIFT-partner kan Capgemini door SWIFT goedgekeurde services leveren en SWIFT-implementaties laten beheren door medewerkers met SWIFT-certificering. We zijn als partner erkend, omdat we met succes een aantal grootschalige projecten hebben opgeleverd voor de verwerking van SWIFT-berichten en -betalingen.
 
Wij kunnen uw bank helpen de mogelijkheden van de SWIFT-services voor uw business in kaart te brengen. Deze mogelijkheden kunnen we vervolgens in concrete resultaten vertalen door u te helpen bij de benodigde aanpassingen voor de nieuwe standaarden. We beschikken over alle benodigde kennis en vaardigheden om SWIFT-oplossingen te integreren in het dienstenaanbod van uw bank. Wij bieden:
 

  • SWIFT-strategie: impactanalyse, business case en een implementatie- en uitrolplan voor de ondersteuning van nieuwe SWIFT-services.
  • Technische implementatie: projectmanagement, businessanalyse en technische analyse.
  • Businessimplementatie: gebruik van nieuwe SWIFT-services en -oplossingen om een nieuwe, effectievere werkwijze in te voeren.
  • Interne en externe uitrol: inclusief interne trainingen (over het ontwerp van de bedrijfsprocessen en klantinteractie) en ondersteuning voor nieuwe services.
  • Insourcing: profiteer van uw eigen SWIFT-competencecentrum, inclusief insourcing-connectiviteit en de introductie van nieuwe services.
  • SWIFT Knowledge-as-a-Service: een service voor monitoring van alle nieuwe ontwikkelingen en SWIFT-oplossingen, inclusief impactanalyse van de veranderingen.
  • Accelerator voor het testen van SWIFT-protocollen: de enige end-to-end oplossing voor business testing die de testlevenscyclus voor SWIFT-implementaties met maximaal 30% verkort en tegelijkertijd de applicatiekwaliteit aanzienlijk verbetert.

Relevante expertise

Capgemini heeft een grote Europese bank geholpen bij het rationaliseren en moderniseren van de infrastructuur voor bankberichten, met name het platform voor SWIFT-berichten. In nauwe samenwerking met de architecten van de bank hebben we functionele, technische en applicatie-doelarchitecturen ontworpen en de oplossingen in kaart gebracht die het best aansluiten op de doelstellingen van de bank.
 
Daarnaast hebben we een grote Aziatische bank geholpen bij het moderniseren van Europese filialen om SWIFT-connectiviteit te ondersteunen voor het ontvangen van SEPA-betalingen.

Related Solutions