Trade Lifecycle Management

Uw handelssysteem is de spil van uw handelsactiviteiten en het belangrijkste systeem in uw organisatie. Capgemini biedt vier hoofdoplossingen om uw complete trade lifecycle management te verbeteren.

Capgemini beschikt over bewezen operationele ervaring met alle aspecten van trade lifecycle management vanaf de uitvoeringsfase, waaronder ordermanagement, positiemanagement, zekerhedenbeheer, aansluiting, clearing en afwikkeling, zakelijke transacties en referentiegegevens. In combinatie met onze diepgaande IT-expertise kunnen wij ondernemingen helpen bij het opstellen en beheren van een geïntegreerd programma dat reële, duurzame waarde genereert voor de handelsprocessen. We leveren onder andere de volgende oplossingen:


Workflowontwerp

Een efficiënte workflow die uitgaat van uitzonderingen is onontbeerlijk voor het optimaliseren van processen, het verhogen van de handelscapaciteit en het toevoegen van nieuwe producten of functies aan uw activiteiten. Capgemini kan uw bestaande processen afzetten tegen de sectorspecifieke benchmarks en samen met u werken aan het implementeren van best practices.

Onze expertise: Onze techniek die werkt als een ‘heatmap’ kan visueel inzichtelijk maken welke applicaties, functies en processen als eerste moeten worden verbeterd. Op basis van de uitkomsten werken we samen met u aan de ontwikkeling van verbeteringen die de efficiëntie verhogen en het risico in uw processen tot een minimum beperken.

 

Midoffice met geïntegreerd transactiebeheer (ITM)

De midoffice-oplossing van Capgemini met geïntegreerd transactiebeheer is een flexibele oplossing voor de verwerking van transacties waarbij de activaklasse of het berichtsformaat er niet toe doet. Het is een centrale hub voor workflows op het gebied van uitvoering, bevestiging en toewijzing van zogenaamde bloktransacties, matching van orders en afwikkelingsinstructies. Het is een IT-service die speciaal is afgestemd op institutionele makelaars-handelaars en die het gehele proces ondersteunt van uitvoering van transacties tot aan afwikkeling, van alle belangrijke activaklassen die op de internationale markten, waaronder die van Amerika, worden verhandeld.

Het eerste commercieel verkrijgbare Software-as-a-Service (SaaS) platform voor het midoffice met een uitzonderlijke volautomatische verwerking waar geen hand aan te pas komt en waarin een toonaangevend beheer van uitzonderingen, matching, beheer van SLA's en operationeel managementinformatiesysteem (MIS) is opgenomen.

 
Introductie nieuwe activaklasse

Of u nu een prime broker bent die een aanbod aan klanten afgeeft of een hedgefonds dat in producten met een exotische structuur belegt, uw systemen en processen moeten in staat zijn om sneller dan ooit nieuwe activaklassen te beheren. Capgemini analyseert uw processen en systemen en doet dan een aanbeveling over de beste methode voor het opnemen van nieuwe activaklassen in uw bestaande technische infrastructuur.

 
Implementatie handelssysteem

Capgemini kan uw bedrijf helpen om van begin tot eind de installaties van belangrijke pakketten in goede banen te leiden. Onze ervaren teams bieden services die uiteenlopen van bepaling van het toepassingsgebied, planning van strategische analyse en routekaart tot aan het ontwerp, de configuratie en het op maat maken.

Onze expertise: Onze projectaccelerators en -methodes faciliteren een snellere terugverdientijd. We bieden meer dan alleen een snelle oplossing voor actuele bedrijfsvraagstukken; we bieden ook een routekaart voor het bereiken van langetermijndoelstellingen.

 
Integriteit handelssysteem

De instandhouding van een accuraat en betrouwbaar handelssysteem is van wezenlijk belang voor de acceptatie door gebruikers en voor het succes van uw bedrijf. Met een duidelijk omschreven programma voor kwaliteitsborging en bijpassende productieondersteuning, bijpassend versiebeheer en passende updates kunnen we de betrouwbaarheid van uw systeem garanderen.

Onze expertise: Capgemini voorziet klanten al meer dan 40 jaar van services op het gebied van testing en kwaliteitsborging. Onze teams hebben verstand van uw branche en ervaring met de systemen en processen die eigen zijn aan kapitaalmarkten.

Waarom Capgemini?

Capgemini heeft meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van innovatieve en transformatieve oplossingen voor beleggingsondernemingen. Onze projectaccelerators en -methodes faciliteren een snellere terugverdientijd. We bieden meer dan alleen een snelle oplossing voor actuele bedrijfsvraagstukken; we bieden ook een routekaart voor het bereiken van langetermijndoelstellingen. We werken nauw samen met toonaangevende technologiebedrijven en kunnen deze componenten tijdig en efficiënt met elkaar verenigen. Onze teams hebben verstand van uw branche en ervaring met de systemen en processen die eigen zijn aan kapitaalmarkten.

Neem voor meer informatie over onze services en oplossingen contact met ons op via capitalmarkets@capgemini.com.

Gerelateerd
Neem contact met ons op