Kas- en liquiditeitenbeheer

Vandaag de dag kunnen financieel beheerders van banken de bedrijfsstrategie beïnvloeden en aansturen met de gegevens die zij verwerken tijdens hun beheer van financiële processen. Big data- en analysetechnologieën spelen een prominente rol en stellen financieel beheerders in staat om een kasstrategie te implementeren en beheren waarmee de bedrijfsdoelstellingen kunnen worden gerealiseerd.

Tijdige inzichten voor beter gefundeerde beslissingen

Financieel beheerders van banken hebben behoefte aan beter inzicht in, en betere controle over, de kas- en liquide middelen die de bedrijfsvoering ondersteunen. Effectief kasbeheer kan worden gerealiseerd door de operationele kosten te verlagen, de productiviteit te verhogen, een transparant prijsbeleid te voeren en de herfinancieringskosten te optimaliseren. Digitale transformatie van verouderde systemen om Straight Through processing (STP) en de toepassing van big data- en analysetechnologieën mogelijk te maken, zijn nodig om financieel beheerders tijdig het benodigde inzicht voor beter gefundeerde beslissingen te verschaffen.

 

Digitale oplossingen voor financieel beheer

Capgemini heeft onder meer oplossingen voor aanmelding van klanten, safelokettenbeheer, voorspelling van cashflow, automatische fraudedetectie, afstemming van rekeningen, debiteurenbeheer, SEPA-migratie, naleving van regelgeving, en verslaglegging. Onze kernproducten zijn:

  • Multi-channel service-applicaties - upgrade van kasbeheerkanalen naar betalingstransacties met uiteenlopende betalingen in diverse valuta’s
  • Technology Innovation Centers - centra gefocust op kas- en liquiditeitstransformatieprogramma’s voor modern bankieren
  • Kasbeheerdiensten - uitgebreide zakelijke en IT-diensten voor een efficiënte bedrijfsvoering
  • Kas- en liquiditeitstransformatie

 

Ervaring en expertise op het gebied van applicaties voor financieel beheer

Dankzij de wereldwijde ervaring en expertise van Capgemini kunt u snel en kosteneffectief applicaties voor financieel beheer ontwikkelen en gebruiken. Onze kennis van commerciële applicaties strekt zich onder meer uit tot producten zoals IRIS, Intellimatch, Reval, SAP, GPP en Clear2Pay. We bieden onze cliënten diverse voordelen:

  • standaardisering via gecentraliseerde, productgebaseerde hubcreatie;
  • kortere doorlooptijd voor nieuwe producten en diensten;
  • grotere schaalbaarheid voor gebruik van het bestaande platform;
  • hogere tariefgebaseerde inkomsten.

Profiteer van inzichten in kas- en liquiditeitsgegevens

Stuur ons een e-mail via banking@capgemini.com voor meer informatie over gebruik van kas- en liquiditeitsgegevens ter ondersteuning van de besluitvorming.

Gerelateerd oplossingen
Neem onze expert