Belangrijkste onderwerpen in het World FinTech Report 2017

Verken enkele van de belangrijkste problemen die in ons rapport naar voren komen

Download het rapport

Omgaan met de dubbele uitdaging van klantbeleving en innovatie

Hoewel er onder klanten in de financiële dienstverlening steeds meer financieel-technologische bedrijven hun opgang maken, schieten deze bedrijven alsook financiële dienstverleners tekort als het gaat om een goede klantbeleving. Bovendien bereiken de financiële dienstverleners via innovatie met moeite het gewenste resultaat.


Klantvoorkeur is de motor achter de opkomst van de financieel-technologische sector

Financieel-technologische bedrijven hebben een aanzienlijk klantenbestand opgebouwd, met name in de jongere en internetvaardige hoek. Zowel financieel-technologische als traditionele bedrijven schieten met name op de cruciale momenten echter tekort als het gaat om het bieden van een positieve klantbeleving.

Niet-traditionele of financieel-technologische bedrijven halen de traditionele bedrijven in de financiële sector snel in. Deze opkomst van financieel-technologische spelers wordt veroorzaakt door verschillende factoren. Denk hierbij aan hogere verwachtingen van de klant, groter durfkapitaal, minder toegangsbelemmeringen en technologische ontwikkelingen die zich in een hoger tempo voltrekken om samen de volmaakte storm te vormen.

Traditionele bedrijven reageren langzamer op de steeds hogere verwachtingen van klanten. Financieel-technologische leveranciers hebben kunnen inspelen op de opening die hierdoor is ontstaan, aangezien het merendeel van de klanten voor hun domeinen ten minste één financieel-technologische leverancier gebruikt. Klanten kiezen vaker voor nieuwe financieel-technologische leveranciers met aantrekkelijke aanbiedingen. Ze plukken daarmee de vruchten van de nieuwste technologie en kunnen betere waardeproposities leveren. Hardeep Walia, oprichter en CEO van Motif Investing (een financieel-technologisch bedrijf) merkte tijdens het debat tussen aanjagers van verandering het volgende op: "Mensen moeten zich richten op hun competenties. Voor ons is dat kerninnovatie."

Ondanks de voortgang die financieel-technologische bedrijven hebben geboekt, hebben klanten nog steeds meer vertrouwen in traditionele bedrijven. Hoewel de bekendheid van de financieel-technologische sector groeit en het vertrouwen in traditionele bedrijven groot is, blijft het percentage positieve ervaringen van klanten achter en is dit voor alle bedrijven significant laag (31,1%). Sterker nog, zowel traditionele als niet-traditionele bedrijven hebben juist moeite om op de cruciale momenten aan de verwachtingen van de klanten te voldoen.

Download het rapport om meer informatie te verkrijgen over deze cruciale momenten en de gebieden waarin traditionele en niet-traditionele bedrijven elkaar overtreffen, de belangrijkste klantensegmenten en aandachtsgebieden voor bedrijven.

deel dit artikel

Traditionele bedrijven worstelen met toepassen innovatie

Traditionele financiële dienstverleners erkennen de invloed van financieel-technologische bedrijven op de verschuiving in de sector en zijn overtuigd van hun innovatiestrategie.

De meeste executives begrijpen en erkennen de financieel-technologische revolutie. Ze zijn het eens dat de bedrijven in deze sector een grote invloed hebben op de financiële-dienstverleningssector. Bijna twee derde van de executives melden dat financieel-technologische bedrijven de lat voor de gehele sector hoog leggen. Traditionele bedrijven streven in reactie op de financieel-technologische bedrijven een groot aantal strategieën na en implementeren deze ook. Veel bedrijven, waaronder de DBS Bank, willen samenwerken met financieel-technologische bedrijven om innovatie te kunnen implementeren. "Financieel-technologische bedrijven (en start-ups) lenen zich uitstekend voor samenwerking. Wij hebben in de afgelopen twaalf maanden met meer dan tien financieel-technologische bedrijven samengewerkt, deze overgenomen of gelicentieerd," vertelt Neal Cross, Chief Innovation Officer, tijdens het interview met aanjagers van verandering.

 

Acties van traditionele bedrijven met betrekking tot het stimuleren van innovatie hebben echter nog geen evenredige inzet voortgebracht en laat staan resultaten. Slechts een klein deel zegt de optimale mate van innovatie in de bedrijfscultuur te hebben opgenomen. Het merendeel zegt alleen “matig gestructureerde” initiatieven te hebben geïmplementeerd.

Wat zijn de belangrijkste benaderingen en strategieën die worden ingezet door traditionele bedrijven? Waarom zijn bedrijven niet in staat effectieve resultaten te behalen voor het toepassen van innovatie? Wat zijn de best practices die bedrijven inzetten voor het toepassen van innovatie? Download het rapport voor antwoorden op deze vragen en meer .

deel dit artikel

Methodische aanpak nodig voor het realiseren van innovatie

Voor een succesvolle realisatie van innovatie moeten financiële dienstverleners beschikken over executive management, een innovatiecultuur ontwikkelen en een stapsgewijze benadering voor innovatie volgen: ontdekken, uitwerken, inzetten en behouden

Bedrijven moeten een innovatiecultuur met een langetermijnvisie ontwikkelen voor het toepassen van innovatie om effectieve resultaten te behalen. De stapsgewijze benadering van ontdekken, uitwerken, inzetten en behouden helpt bedrijven om innovatie binnen de gehele organisatie door te voeren.

Daarnaast zijn betrokkenheid van het senior management, een heldere visie en een meer innovatieve cultuur essentieel voor het op de juiste manier omgaan met ontwrichting. “Je moet bereid zijn af te wijken van de norm, je product volledig opnieuw te definiëren en vanaf nul te beginnen. Wij herdefiniëren niets, maar nemen de wensen van de klanten als uitgangspunt. Daarnaast moet je in staat zijn in talent en in de bedrijfscultuur te investeren,” zegt Yolande Piazza, MD, Strategy and Planning bij Citi, tijdens het videodebat voor aanjagers van verandering over het toepassen van innovatie binnen hun bedrijf.

Download het rapport voor meer informatie over de manieren waarop sommige bedrijven innoveren en over welke ontwrichtende factoren de bedrijven en de financiële dienstverlening in de toekomst kunnen verwachten.

deel dit artikel
deel deze editie

Maak kennis met onze expertsMaak kennis met onze experts