Bereid u voor op de AVG – geen bedreiging maar een kans

Het voldoen aan de in mei 2018 in werking tredende algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU is zowel een wettelijke vereiste als een strategische noodzaak. Na deze datum zullen organisaties die persoonsgegevens verwerken in sterkere mate ter verantwoording worden geroepen voor hun gegevensverzameling dan ooit tevoren. Dit biedt bedrijven de mogelijkheid om de koe bij de horens te vatten en veel meer inzicht te verkrijgen in hun datalandschap en de manieren waarop ze hier strategisch hun voordeel mee kunnen doen.

Uitdagingen zijn complex en aan de orde

De AVG stond de laatste maanden om verschillende redenen sterk in de belangstelling en niet in de laatste plaats vanwege:

 • Gebrek aan bewustzijn: veel bedrijven zijn zich simpelweg niet bewust van de omvang van de eventuele gevolgen voor hun bedrijf wanneer ze niet aan de wetgeving voldoen die meer behelst dan alleen gegevensbescherming 
 • Gegevens: veel bedrijven hebben een beperkt inzicht in de persoonsgegevens waarover ze beschikken (wat ze bewaren, waar het is opgeslagen, welke toestemmingen ze hebben, wie de gegevens gebruikt en om welke redenen).
 • ‘Ingebouwde zekerheid en privacy’: een beginsel dat nieuwe processen, praktijken en verantwoordelijkheden vereist
 • Complexiteitveel bedrijven weten niet zeker welke stappen ze moeten zetten en of ze over de passende vaardigheden en technologische oplossingen beschikken om te veranderen.

Dit is niet zomaar iets om te veronachtzamen, gezien de concrete datum van inwerkingtreding van de wetgeving.

Bescherming van persoonsgegevens voor digitale transformatie en concurrentievermogen

Capgemini kan u helpen om het risico op niet-naleving tot een minimum te beperken, maar ook om deze wetgeving aan te grijpen om het maximale vertrouwen van uw klanten te krijgen en naast naleving een echt concurrentievoordeel te behalen. We kunnen u van A tot Z helpen met consultancy, organisatorische en technische vaardigheden, inclusief de frameworks voor het realiseren van deze doelstellingen.

Onze heldere aanpak ten aanzien van de AVG neemt de complexiteit weg en biedt een duidelijke routekaart voor het voldoen aan de eisen van de AVG:

 1. We beginnen met een Privacyeffectbeoordeling van de stand van voorbereiding op de AVG: het analyseren van alle bestaande informatiesystemen die persoonsgegevens bevatten
 2. We voeren vervolgens de stap Gegevensverkenning uit: we helpen u met het vinden van de klant- of persoonsgegevens (zowel gestructureerde als ongestructureerde gegevens) om niet alleen te voldoen aan de directe eisen van de AVG, maar ook om u te helpen inzicht te verkrijgen in de omvang van uw interactie met de klant en om een AVG-routekaart te ontwikkelen
 3. Service voor herstel van data en beveiliging: als het datalandschap van de AVG eenmaal goed in kaart is gebracht, kunnen we specifieke aandachtsgebieden gaan prioriteren en onze vaardigheden op het gebied van data en analyse toepassen. We analyseren ook de eventuele problemen inzake derden die gegevens verstrekken en clouddienstverleners.
 4. Stabiele toestand: eenmaal bereikt bevindt u zich in de best mogelijke positie om gebruik te maken van de verbeterde klantrelaties.

Tot uw dienst bij elke stap van het AVG-traject en meer

Om op lange termijn aan de AVG te kunnen voldoen, moeten organisaties verder kijken dan alleen de juridische aspecten en ook rekening houden met de praktische gevolgen. Dit vereist een internationale partner die de gehele vertrouwensketen van consultancydiensten tot de implementatie van oplossingen kan beheren. Capgemini is deze vertrouwde partner.

 • Capgemini is het enige consultancybedrijf met een compleet aanbod aan oplossingen van beoordeling tot aan herstel, dat klanten wereldwijd bedient
 • Capgemini heeft ruime ervaring met het beheren en implementeren van datagovernance en MDM buiten de AVG. De principes komen op hetzelfde neer. Klanten willen zekerheid en Capgemini kan die bieden
 • Capgemini heeft jarenlange ervaring met omvangrijke transformaties van organisaties en de beproefde methodes voor beoordeling en veranderingsmanagement die uw belangrijkste belanghebbenden bij het traject betrekken
 • We beschikken over beveiligingsexperts met echte kennis van data-integratie, big data, BI en data warehousing, datawetenschap, analyse en visualisatie
 • We werken met gespecialiseerde partners met zeer relevante tools, waaronder IBM, SAS, Usoft, Informatica en Oracle.

Grijp de door de AVG geboden kans aan

Neem contact met ons op om te ontdekken hoe Capgemini u kan helpen om niet alleen in mei 2018 al te voldoen aan de eisen van de AVG, maar u ook van dienst kan zijn om op lange termijn te blijven beschikken over een betere datagovernance en betere klantrelaties.

Contactpersoon: Graham Hunt voor meer informatie over onze privacyeffectbeoordeling, onze dienst Data Discovery Assessment of andere diensten.

Gerelateerd