Big data omzetten in nieuwe kansen

De eisen van eindgebruikers en bedrijven zijn torenhoog wat betreft toegang tot data en realtime-analyse. Hoe kunt u op een kosteneffectievere manier aan deze eisen voldoen?

Big data = grote uitdagingen

De waarde van informatie rijst de pan uit en bedrijven kunnen er geen genoeg van krijgen. Ondanks de groei van big data worden er nog maar weinig middelen ingezet om deze te beheren. De Business Data Lake, een uniform datalandschap waarin organisaties zich efficiënt kunnen ontwikkelen en waarde kunnen creëren, speelt de belangrijkste rol op het gebied van deze digitale uitdagingen.

Bergen voordelen

Een Business Data Lake zorgt voor gecontroleerde toegang tot alle informatie en richt zich op alle eisen voor bedrijfsinformatie en niet alleen de informatie die in het datamodel van de onderneming past.

Voor eindgebruikers betekent dit dat de gewenste data op verzoek kan worden geïntegreerd en geanalyseerd. Ze hoeven niet langer de IT-afdeling om hulp te vragen bij het gebruik van de gegevens.

Voor IT betekent dit snelheid, kostenverlaging en verbeterde beveiliging en een nieuwe, meer op het bedrijf gerichte benadering van databeheer.

Business Data Lake-as-a-Service van Capgemini

Toonaangevende datatechnologie met zakelijke expertise en branchekennis

Capgemini biedt de middelen en de ervaring die nodig zijn om inzichten uit big data beschikbaar te stellen voor de operationele kant. Gebruikmaken van Capgemini’s Business Data Lake houdt in dat u zich kunt richten op het tijdig omzetten van inzichten in acties en daarmee daadwerkelijke digitale transformatie kunt bewerkstelligen.

Capgemini biedt naast de technologie ook de Business Data Lake-as-a-Service om eindgebruikers in staat te stellen gegevens rechtstreeks uit de architectuur op te vragen.

Capgemini biedt naast de technologie ook de Business Data Lake-as-a-Service om eindgebruikers in staat te stellen gegevens rechtstreeks uit de architectuur op te vragen.

Gerelateerd