ALS in a Box

In de voortdurende zoektocht naar kostenbesparing stellen veel organisaties Capgemini de vraag of hun applicatiebeheer niet efficiënter kan. Maar tegelijkertijd moet ook snel ingespeeld kunnen worden op nieuwe vragen van de organisatie en dient de organisatie beter ondersteund te worden met behulp van IT. Een complex paradigma waar Capgemini het antwoord op heeft.

Meningen op deze blog weerspiegelen de opvattingen van de schrijver en niet per definitie die van de Capgemini Group