Digital Customer Experience Blog

Digital Customer Experience Blog

Meningen op deze blog weerspiegelen de opvattingen van de schrijver en niet per definitie die van de Capgemini Group

De Agile duizendpoot: competenties tot in het oneindige

Categorie: Online strategie

Scrum is een eenvoudige methode om complexe projecten uit te voeren. Die eenvoud is essentieel in Scrum, je ziet het in vele aspecten terug; korte periodes, korte lijsten, eenvoudige  inschattingen, weinig en korte bijeenkomsten, etc. Niet te vergeten zijn de teams zelf: deze zijn niet al te groot (rond de 7 personen) en wat de teamleden bij elkaar voor competenties hebben bepaalt wat het team kan produceren.


Omdat teams niet al te groot zijn is de juiste balans van de competenties van de teamleden vinden van belang. Daarbij ligt het wat subtieler dan het zoeken van een front end ontwikkelaar, een back end ontwikkelaar, een tester, etc. In Scrum is het wenselijk dat de teamleden elkaar kunnen opvangen, er worden eigenlijk geen verschillende rollen onderkend: je bent allemaal “teamlid”. Daarnaast is het praktisch om wel weer zekere specialismen in het team te hebben, voor wanneer er strategische of technisch specifieke beslissingen genomen moeten worden.


De manier waarop veel dingen in een Agile omgeving in elkaar grijpen doet denken aan een wiskundig begrip: de Fractal (zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Fractal). De agile machine bestaat uit mensen die bij een team horen, teams die bij productonderdelen horen, productonderdelen die een product vormen en producten die de kern van een bedrijf vormen. En dat kan doorgaan tot op globaal niveau. Verder worden de onderdelen van het proces altijd in een van tevoren vastgestelde tijd uitgevoerd (time box) zodat tijdsbestedingen binnen een Sprint er altijd hetzelfde uitzien.Binnen de wiskunde is een Fractal spannend omdat het ook nog eens mooie plaatjes oplevert en er zo mooie verhoudingen en balansen ontstaan.

Julia Set Fractal


Dit is precies waar naar gezocht moet worden bij het samenstellen van een Scrum team. Je zoekt naar een gebalanceerde mix van competenties en uitwisselbaarheid, maar toch met de juiste eigen specialisaties.


Daarvoor is het Agile Competentie Fractal model bedacht:


In dit Fractal model kunnen competenties ingevuld worden waarbij meteen inzichtelijk gemaakt wordt waar de accenten liggen. Geen competentie wordt boven de andere gesteld, maar voorkeuren en nadruk wordt wel duidelijk gemaakt.


Een goede oefening is het invullen van de Fractal voor jezelf. Je zult moeten kiezen waar de prioriteit ligt maar dat betekent niet dat een andere competentie terzijde wordt gelegd. Eigenlijk op dezelfde manier als de Product Owner in Scrum prioriteiten in de backlog aanbrengt. Ik mail je op verzoek graag de template.


Wanneer men voor het hele team de Agile Competence Fractal invult, is dit tegen eenzelfde model aan te houden waarmee de diverse aspecten van het project in kaart gebracht worden. Naast dat het een goed middel is om de bezetting van nieuwe Agile teams in te vullen, zal het ook inzichtelijk maken waar de knelpunten zitten. Hierdoor biedt de Fractal een passend hulpmiddel in de juiste context, in al zijn eenvoud.


Ik ga door met het ontwikkelen van dit model, en daar hoort u snel meer over. Maar graag hoor ik natuurlijk uw opmerkingen, ervaringen en commentaar terug.

Over de auteur

Sid B. Dane
Sid B. Dane
True believer in Agile. Acting as Scrum master and coach and Agile Project Manager. Experienced in the implementation of SCRUM and focussed on the transformation process from Waterfall to the Agile mindset and methodologies. Experienced in the area of User Experience from a Usability and Front-end perspective. Uses his broad experience as a Web Developer, Architect and Business Analyst.
6 Reacties Plaats een reactie
Cool idee, leuk om iemands competenties op die manier te zien, heel visueel
Goedemorgen Sid, Vind het erg interessant om een template te ontvangen, we zijn bezig agile te implementeren in ons servicecenter. Ben zelf ook oud-collega. mvg, Job Heisen
Hoewel al enkele weken oud dit artikel en ik me richt op nieuws, dermate interessant om het tóch op te nemen in onze Paper.li #great #thxs
Ontvang graag de template. Bij voorbaat dank!
Goedemorgen Sid, ik vind het erg interessant om een template te ontvangen, we zijn bezig agile te implementeren. Met vriendelijke groet, Farrukh
Beste Sid,ik zou heel graag de fractal-template ontvangen. Op dit moment werk ik in een agile team en ik wil graag met de competenties voor agile werken aan de slag. Hartelijke groet!

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.