Drie Decentralisaties Blog

Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Deze drie decentralisaties in het sociale domein gelden als een van de meest complexe decentralisatie operaties in onze geschiedenis.

Meningen op deze blog weerspiegelen de opvattingen van de schrijver en niet per definitie die van de Capgemini Group