Activeer de Shelf-Connected Enterprise

| Point of View

De huidige trends dreigen het nauw luisterende evenwicht in de relatie van detailhandelaar en fabrikant te verstoren

Een geïntegreerd model voor beheer op schapniveau kan producenten van consumentenartikelen en detailhandelaren helpen de winst, marges en beschikbaarheid van producten te maximaliseren terwijl de kosten binnen de waardeketen afnemen.