Application Portfolio Management

| Brochure

Greep op uw applicatieportfolio

Veel organisaties hebben een beperkt inzicht in de omvang en kwaliteit van hun applicatieportfolio. Applicaties zijn soms lang geleden aangeschaft en het aantal gebruikers is onduidelijk. Dit geldt ook voor de kwaliteit: voldoet de applicatie nog? Past de applicatie nog in de toekomstvisie van de organisatie? Zeker als er grote veranderingen op stapel staan - denk aan fusies, overnames en outsourcing - is een goed inzicht in de bestaande applicatieportfolio onmisbaar. Maar ook in rustiger tijden is dit inzicht bijzonder waardevol. Want veranderingen in business en/of IT zijn tegenwoordig dagelijkse praktijk, niet meer de uitzondering. Capgemini BAS heeft een aanpak voor Application Portfolio Management (APM) ontwikkeld waarbij het verkrijgen van inzicht in de omvang en de kwaliteit van de applicatieportfolio centraal staat. Deze aanpak ondersteunt het permanente proces van verandering waarmee iedere organisatie tegenwoordig geconfronteerd wordt.