Beheer en ondersteuning voor gebruikers van open source-software

| Point of View

OSSPartner™: een bijzonder pakket voor permanente dienstverlening

Ondernemingen die voor technologische oplossingen kiezen die met open source-software zijn gebouwd, dienen:

  • een efficiënt op SLA gebaseerd beheerproces in te voeren om de ontwikkeling van hun IT-infrastructuur, die gedeeltelijk uit open source-software bestaat, zo goed mogelijk aan te kunnen sturen.
  • de gebruikers een gestandaardiseerde onderhouds- en ondersteuningsoplossing te bieden voor de gebruikte open source-software.

Capgemini biedt garanties binnen een compleet servicepakket voor bouw, beheer, support en onderhoud voor open softwareoplossingen.