Beheerst u de security-risico’s die uw organisatie loopt?

| Point of View

Security-management door beheersing van risico’s op moedwillige verstoringen.

Steeds vaker krijgen organisaties te maken met criminaliteit die schade oplevert voor de organisatie verstoringen oplevert in de bedrijfsvoering. Een sprekend incident, veranderende publieke verwachtingen en nieuwe regelgeving zijn dan vaak de aanleiding om de security-aanpak onder handen te nemen.