Benchmark Beloning & Formatie 2011 van start

| Point of View

In de Benchmark Beloning & Formatie worden gemeenten vergeleken op het gebied van formatieomvang en beloningsopbouw en – hoogte.

De benchmark identificeert potentiële bezuinigingsmogelijkheden. Ook biedt de benchmark vergelijkingsinformatie voor onder meer organisatie-, inrichtings-, en beloningsvraagstukken. Vanaf 2010 hebben 27 gemeenten deelgenomen aan de Benchmark Beloning & Formatie. De benchmark is opgenomen in de benchmarkgids van het KING (www.waarstaatjegemeente.nl). In december 2010 is de benchmark geëvalueerd met de deelnemers en op basis hiervan zijn er aanvullingen gemaakt in de versie 2011.