Betrokkenheid CFO bij ‘post-merger integration’

| Point of View

Grotere kans op succes

Hoewel fusies en overnames van tevoren altijd ‘verkocht’ worden met de belofte dat zij de waarde van een organisatie zullen vermeerderen, is hiervan in de praktijk in meer dan de helft van de gevallen geen sprake. Inmiddels is er veel kennis over waarom zo veel fusies ‘mislukken’, maar toch verbetert het succespercentage niet. In dit artikel gaan de auteurs in op de vraag wat de CFO en Finance & Control kunnen doen om de succeskans te vergroten. Ze gaan vooral in op de verschillende rollen die deze functies kunnen spelen tijdens de post-mergerintegratie.