Businessmodellen voor eHealth

| Point of View

Een coproductie van Capgemini Consulting en RAND Europe in opdracht van de Europese Commissie

Bijgaand document bevat het eindverslag van een studie gefinancierd door de ICT for Health Unit van het Directoraat-generaal Informatiemaatschappij en Media. De studie verkent businessmodellen voor de implementatie van waardecreërende en duurzame eHealth systemen in Europa. De uiteindelijke doelstellingen hierbij zijn:

  • De verbetering van de algehele kwaliteit en efficiëntie in de algemene verstrekking van gezondheidsdiensten via eHealth diensten. Hierbij worden de huidige en toekomstige sociaal-economische en financiële uitdagingen waar nationale zorgautoriteiten in Europa mee te maken krijgen in overweging genomen.
  • De versterking van eHealth diensten als een volwassen markt, waarbij de Europese industrie een leidende rol kan spelen door het aanbieden van innovatieve, technologische en organisatorische oplossingen.

Het rapport eindigt met een reeks strategische, operationele richtlijnen en beleidsaanbevelingen gericht op de Europese Commissie en andere belanghebbenden.

Dit eindrapport brengt de resultaten samen van drie tussentijdse verslagen en twee deskundige workshops, georganiseerd in Brussel in juli en november 2009.