Capgemini’s afdeling Mobiliteit: De trusted advisor voor het hele ecosysteem?

| Brochure

Hoe gaat u om met het mobiliteitsprobleem en noodzaak tot samenwerking in het ecosysteem? Hoe kan Capgemini van toegevoegde waarde zijn?

Dat de mobiliteit in Nederland een groeiend probleem is, hoeft nauwelijks betoog. Zo kan de weginfrastructuur de mobiliteitsgroei op geen enkele manier bijhouden, terwijl nieuwe probleemgebieden zoals luchtkwaliteit en overschrijding van geluidsnormen zich opdringen. Bovendien vormt de gebrekkige bereikbaarheid van locaties in Nederland een steeds grotere bedreiging voor de nationale economische groei. Stimulering van andere vervoersmiddelen zoals rail en binnenvaart biedt hiervoor onvoldoende soelaas.

Nederland moet het in belangrijke mate hebben van zijn achterland en het wordt steeds duidelijker dat een heel ecosysteem van organisaties last heeft van de mobiliteitsproblematiek. Alleen een integrale, vernieuwende aanpak lijkt een echte oplossing te kunnen bieden.

Capgemini staat voor zo’n aanpak, die is gericht op een groot onderling vertrouwen en een intensievere samenwerkingsvorm met heldere eigen verantwoordelijkheden. Capgemini kent en overziet het hele ecosysteem, beschikt over relevante netwerken en de juiste competenties en domeinkennis die daarbij essentieel zijn.