Controlled Migration

| Brochure

‘We keep your knowledge in control’ - Stapsgewijs en gecontroleerd naar een slagvaardig applicatielandschap.

Het succes van een organisatie wordt voor een belangrijk deel bepaald door de wendbaarheid ervan. De dynamiek van de markt vraagt om voortdurende verandering. Alleen organisaties die erin slagen snel op die verandering in te spelen, zullen zich staande kunnen houden. De uitdaging voor ICT-afdelingen is om al die veranderingen voortdurend flexibel te blijven ondersteunen met passende applicaties, zodat de organisatie optimaal kan blijven presteren. En dat is lastig, want terwijl de veranderingen zich steeds sneller aandienen, neemt de wendbaarheid van het applicatielandschap af door inconsistentie, veroudering en complexiteit. ICT krijgt haar dienstverlening onvoldoende op orde wat ten koste gaat van de slagkracht van de organisatie. Het vereist inzicht om een dergelijk applicatielandschap vanuit een integraal perspectief aan te pakken en te vernieuwen. Zo’n operatie heeft namelijk grote impact op de organisatie.

// ');
// ');
// ]]>');
// ');
// ]]>