Data Virtualisation

| Point of View

In het huidige dynamische zakenklimaat, is de groei van zowel gestructureerde als ongestructureerde data exponentieel. Organisaties willen vaart maken met het benutten van deze data, om op basis daarvan betere beslissingen te kunnen nemen. De meest gebruikte oplossing is om mechanismen in te richten, waarmee de data wordt geëxtraheerd, getransformeerd en in een enterprise datawarehouse geladen. Maar het bouwen van zo’n datawarehouse, en zelfs het verbeteren van een bestaand omgeving, is een arbeidsintensief en tijdrovend proces. Ondertussen ontbreekt het de business aan een duidelijk en snel zicht op eigen data. Data virtualisatie biedt hier een uitkomst omdat het mogelijk maakt verschillende bronnen te combineren binnen een logische laag of  ‘virtuele databank’, die kan worden benaderd met behulp van diverse tools.
 
Dit document beschrijft hoe data virtualisatie in de praktijk werkt..