De tien voornaamste trends in de verzekeringssector in 2017 - infographic

| Infographic

De verzekeringssector ondergaat een langzame maar zekere verandering. Deze verandering wordt veroorzaakt door ontwrichtende technologieën, externe marktkrachten, en de impact ervan op bedrijfsmodellen en operationele modellen in de verzekeringssector.

Deze infographic bevat een overzicht van de tien voornaamste trends die op korte termijn voor veel bedrijven van strategisch belang zullen zijn.