De vernieuwende gemeente

| Brochure

[De visie van Capgemini op het innoveren van gemeentelijke processen.]

Bent u op zoek naar een geïntegreerde aanpak voor uw organisatiebrede voorzieningen? ‘De vernieuwende gemeente’ biedt uitkomst. Capgemini heeft een daadkrachtige en resultaatgerichte aanpak die toesnijdt op de maatschappelijke uitdagingen waar u zich voor gesteld ziet: de vernieuwende gemeente. Samenwerking staat hierin centraal. Met ketenpartners, maar ook met andere gemeenten. U maakt kennis met vraagstukken als basisregistraties, intergemeentelijke samenwerking, Omgevingsvergunning, referentiearchitecturen en routekaarten. Capgemini pakt de puzzelstukken op en schuift ze in elkaar tot een complete puzzel. Samen met u!

Een vernieuwende gemeente is immers een samenwerkende gemeente!

Voor een gedrukt exemplaar kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Lokale Overheid, 030 689 7058 of via e-mail.