De vernieuwende gemeente en Antwoord©

| Brochure

Wij helpen u de concepten uit Antwoord© concreet en werkbaar te maken door draagvlakcreatie, programmaontwerp, proces- en systeemtransformaties

In 2015 is de gemeente hét loket voor de burger voor bijna de hele overheid, aldus de visie van de commissie Gemeentelijke Dienstverlening. Naast deze verbreding willen veel gemeenten de contacten met de burger professioneler afhandelen.

Dit vergt ondermeer een vraaggerichte manier van werken en samenvoeging van gemeentelijke diensten in een goed toegankelijk multichannel frontoffice: het Klant Contact Centrum (KCC).
Hoe een dergelijk KCC gestalte kan krijgen is door VNG, VDP en ICTU beschreven in de leidraad Antwoord©. Hierin wordt onder meer ingegaan op de verwachte transformatie rond de vier bouwstenen van een KCC:

  • producten, diensten en kanalen;
  • processen en besturing;
  • systemen en informatie;
  • leiderschap en medewerkers.

Capgemini heeft voor dit transformatieproces een compacte aanpak ontwikkeld ter ondersteuning.

Voor een gedrukt exemplaar kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Lokale Overheid, 030 689 7058 of via e-mail.