De vernieuwende gemeente en de omgevingsvergunning

| Brochure

[De Omgevingsvergunning als motor achter de vernieuwde dienstverlening voor de fysieke leefomgeving.]

Het wetsvoorstel Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gaat veel verder dan het afstemmen van de huidige vergunningprocedures. Voor de gewenste activiteiten komt één aanvraag, één loket, één aanvraagformulier met één set indieningsvereisten. U als gemeente dient aanvragen digitaal te kunnen verwerken. Hiertoe is een Landelijke Voorziening in ontwikkeling waar u bij aan kunt sluiten. Ook uw gemeente dient hiervoor voorbereidingen te treffen.

Capgemini is in een vroeg stadium door het ministerie van VROM en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten betrokken bij de invoering van de Omgevingsvergunning. Wij hebben pilots uitgewerkt en zorgen voor een succesvolle invoering. Samen met u.

Een vernieuwende gemeente is immers een samenwerkende gemeente!

Voor een gedrukt exemplaar kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Lokale Overheid, 030 689 7058 of via e-mail.