De vernieuwende gemeente en intergemeentelijke samenwerking

| Brochure

[Met een duidelijk, concreet en gedeeld einddoel, brengt intergemeentelijke samenwerking elke gewenste vernieuwing dichterbij.]

Steeds meer gemeenten onderkennen de noodzaak van schaalvergroting om tot vernieuwing te komen. In deze krachtenbundeling werkt u meestal samen met andere gemeenten. Zo veelvuldig, dat er een lappendeken aan samenwerkingsverbanden ontstaat. Ze geven u veel bestuurlijke drukte en maken integrale afwegingen lastig. En hoe voorkomt u dat de samenwerking blijft steken in goede voornemens en papieren tijgers?

Een transparant besturingsmodel biedt u een oplossing. Capgemini onderkent hierin drie succesfactoren: begin met het eind voor ogen, zorg voor een strak organisatie- en besturingsmodel en beperk het aantal partners. U houdt de regie, Capgemini schetst het beeld van uw motieven en werkt projectmatig van grof naar fijn. Samen met u zoekt Capgemini naar een passend tempo in het doorvoeren van vernieuwing door samenwerking.

Een vernieuwende gemeente is immers een samenwerkende gemeente!

Voor een gedrukt exemplaar kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Lokale Overheid, 030 689 7058 of via e-mail.