De vernieuwende gemeente en referentiearchitecturen

| Point of View

[Wilt u helderheid over welke applicaties voldoen aan de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur?]

Gemeenten willen veranderen van een traditionele, taakgerichte overheidsorganisatie naar een klantgerichte organisatie. Dit betekent dat u stap voor stap een nieuwe servicegeoriënteerde informatievoorziening zult gaan realiseren. De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) en het Referentiemodel gemeentelijke E-dienstverlening vormen hierbij een belangrijk toetsingskader. Om u te helpen in welke mate applicaties voldoen aan de normen, heeft Capgemini de NORA-compliancy toets ontwikkeld. Deze biedt een handvat om de elektronische overheid vorm te geven op basis van uw eigen visie, doelstellingen en middelen. Zo krijgt u en andere gemeenten snel inzicht in belangrijke eigenschappen van de applicaties die u worden aangeboden. Gemeenten kunnen dan de vruchten plukken van elkaars werk.

Een vernieuwende gemeente is immers een samenwerkende gemeente!

Voor een gedrukt exemplaar kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Lokale Overheid, 030 689 7058 of via e-mail.