De vernieuwende gemeente en routekaarten

| Brochure

[De veelheid aan vernieuwingen die op gemeenten afkomen, vraagt om een gestructureerde aanpak. Een goede routekaart wijst u hierbij de juiste weg.]

Mede door de Andere Overheid verandert de organisatie van uw gemeente binnen enkele jaren ingrijpend. Simultaan werkt u aan de verbetering van uw dienstverlening, het uitbouwen van het e-loket en de inrichting van basisregistraties. Ook introduceert uw gemeente steeds nieuwe taken. Deze vernieuwingen betreffen een integrale verandering van de informatievoorzieningen én van een groot aantal werkprocessen.
U heeft hierin profijt van een heldere en doelgerichte aanpak.

Capgemini hanteert voor dit soort complexe en integrale trajecten een aanpak die u grip geeft op deze ontwikkelingen. Wij stellen u in staat te sturen in de richting van een gesteld einddoel. Centraal hierin staat het hulpmiddel ‘routekaarten’. Geen beleidsstuk op uw bureau, maar een op realisatie gericht document met concreet beschreven activiteiten, planningen en benodigde middelen. Uiteraard werkt Capgemini hierin intensief samen met uw gemeentelijke organisatie.

Een vernieuwende gemeente is immers een samenwerkende gemeente!

Voor een gedrukt exemplaar kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Lokale Overheid, 030 689 7058 of via e-mail.