Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg

| Brochure

Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers

In de huidige economische en maatschappelijke ontwikkelingen nemen de uitdagingen van retail managers toe om omzetgroei te realiseren met de bestaande vierkante meters, de omloopsnelheid verder te verhogen, het werkkapitaal te reduceren en de effectiviteit in de winkels te vergroten.

Binnen de processen van merchandise management worden veel keuzes gemaakt die direct het resultaat van de hierboven genoemde doelstellingen beïnvloeden. Een betere uitvoering van de merchandise management zal dan ook het resultaat van een retailer positief beïnvloeden.

Eén van de gebieden op de managementagenda bij veel retailers is differentiatie. Op dit moment wordt het differentiëren in assortimenten nog voornamelijk gedreven door de grootte van de winkels en niet of beperkt op andere kenmerken zoals klantprofiel, demografische kenmerken en koopgedrag. Het differentiëren in assortimenten heeft in veel situaties enorme potentie en kan snel bottom-line voordeel opleveren. De meeste situaties bij retailers lenen zich uitstekend om dit klein op te zetten en te testen met een aantal categorieën en winkels.

Differentiatie heeft grote gevolgen voor de merchandise organisatie. Uit onderzoek van Capgemini blijkt dat er veel barrières zijn om deze merchandise organisatie goed te laten presteren. Barrières als onvoldoende planvorming en opvolging, het ontbreken van processen en activiteiten, slechte integratie van processen, onduidelijke verantwoordelijkheden en eigenaarschap en onvoldoende IT ondersteuning. Meer is te lezen in het rapport ‘Differentiëren is noodzaak; gemiddeld is niet goed genoeg’ van Armijn Beek en Riemke de Kloet.

Een gedrukt exemplaar is voor bedrijven uit de branche gratis op te vragen bij Armijn Beek, Tel. +31 6 150 30 843.