e-Competence Framework

| Factsheet

e-Competence Framework (e-CF) geeft helderheid en beweging

Het e-CF is een competentieraamwerk voor professionals die werkzaam zijn in het ICT domein. Het omschrijft welke e-competenties in organisaties nodig zijn. Dit zorgt er voor dat er één taal is, waarin over competenties wordt gesproken.
 
Door het hanteren van een eenduidig begrippenkader kunnen competenties makkelijker op elkaar worden afgestemd. Het voordeel hiervan is dat een mismatch tussen vraag (wat een organisatie nodig heeft) en aanbod (wat een professional kan) voorkomen kan worden. Een universele taal draagt ook bij aan:

  • grotere mobiliteit door transparantie in loopbaanmogelijkheden;
  • helderheid in de capaciteiten die professionals aan boord hebben;
  • zicht op de hiaten in termen van IT-competenties, zicht op onderlinge uitwisselbaarheid;
  • een zinvollere en objectievere invulling van beoordelingen en persoonlijke ontwikkelplannen;
  • een grotere medewerkertevredenheid, vaak in combinatie met toegenomen trots ten aanzien van eigen vakmanschap of het vak in het algemeen.

Capgemini Academy speelt een actieve rol in de ontwikkeling van e-CF en heeft ruime ervaring in het implementeren van e-CF. Wij bieden best practices aan, waaronder competentieprofielen, assessment tooling en opleidingscurricula.