European Energy Markets Observatory 2007

| Brochure

Ontdek tegen welke problemen de nutsbedrijven aanlopen.

Het doel van de European Energy Markets Observatory is om de belangrijkste indicatoren binnen de elektriciteits- en gasmarkten te analyseren. Hierdoor kan de verhouding tussen vraag en aanbod worden bewaakt, kunnen de vorderingen om een Europese geïntegreerde markt te creëren worden gemeten en kan de vooruitgang van de concurrent worden gevolgd. Het rapport onderzoekt alle segmenten van de waardeketen en analyseert de belangrijkste onderwerpen van dit moment (stijging van de primaire energieprijzen, nucleair, leveringszekerheid, hernieuwbare brandstoffen, CO2-emissie, tarieven voor eindgebruikers, et cetera), om de belangrijkste ontwikkelingen van de elektriciteits- en gasindustrie te identificeren.

Voor meer informatie over de European Energy Markets Observatory en video met hoofdconclusies kijk op www.capgemini.com/industries/energy/eemo.