European Union Climate Change Objectives

| Brochure

Identificatie van de belangrijkste factoren om de doelstellingen te halen waar door de ministers van de Europese Unie om is verzocht.

De ministers van de Europese Unie hebben in maart van dit jaar aan de lidstaten gevraagd of ze zich erop toe kunnen leggen het energieverbruik en de broeikasgassen met 20% te verminderen. Verder moet 20% van de energieproductie bestaan uit hernieuwbare energiebronnen. Deze ‘drie maal 20% -doelstelling’ moet in 2020 zijn bereikt. De gedachte die hieraan ten grondslag ligt is uiteraard de verbeterde veiligstelling van de energie- (en elektriciteits) voorraden en een groeiende Europese economie met een duurzame tertiaire en industriële werkgelegenheid. Hoe bereikt Europa deze doelen? Hoeveel gaat het kosten? Hoe bereiken we deze doelen zonder dat het concurrentievermogen van de EU in gevaar komt?