Executive Summary Benchmark Beloning & Formatie 2010

| Point of View

Mede naar aanleiding van de bezuinigingsdoelstellingen voor gemeenten is de Benchmark Beloning & Formatie 2010 opgezet. In de benchmark is onderzoek gedaan naar de toekomstverwachtingen van gemeenten in het licht van de bezuinigingen en keuzes die gemeenten maken in hun beloningsbeleid.

De algemene rapportage geeft de resultaten hiervan weer (zie hieronder). In een specifieke rapportage kunnen gemeenten hun opgegeven formatie, (functie)beloning en kosten voor de loonsom door Capgemini Consulting laten afzetten tegen vergelijkbare gemeenten uit de benchmark. Het bereik van de deelnemende gemeenten van de benchmark is tot 80.000 inwoners.