Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

| Brochure

Het maken van de juiste keuze(s) in de jungle die sourcing heet

Publieke organisaties staan voor de afweging of ICT tot hun core business behoort én of zij in staat zijn om de kennisopbouw bij te houden binnen de stroomversnelling van de technologische ontwikkelingen. De keuze van de juiste optie voor strategische ICT-sourcing in de publieke sector speelt dan ook, meer dan ooit tevoren, een cruciale rol.

Hierbij dient zich een fundamentele vraag aan: zijn de sturende factoren achter verandering in de publieke sector anders dan in de particuliere sector? En zo ja, zijn hiervoor dan andere oplossingen vereist?

Dit document is opgesteld ten behoeve van beslissers en beleidsmakers binnen de (centrale) overheid op het gebied van ICT, welke belast zijn met besluitvoorbereiding of het nemen van besluiten ten aanzien van strategische sourcing van ICT. Men denke aan Chief Information Officers, bestuurders en directeuren met ICT in de portefeuille en informatiemanagers als adviseur van de directie.