Face to Face Innovation - Trends in mobiliteit

| Brochure

Veranderen en innoveren in eigen keuken

Mobiliteit is steeds nadrukkelijker een belangrijke knelpuntfactor in de bedrijfsvoering, zo ook bij Capgemini in Nederland. Technische innovatie alleen levert hier onvoldoende oplossingen. In stilte is daarom een ingrijpend veranderingsproces rond mobiliteit ingezet, om zo de toekomst veilig te stellen. Normaal ligt het speelveld bij de klant, maar deze keer is de eigen operatie onderwerp voor transformatie.

Verreweg de meest effectieve manier om vervoerknelpunten op te lossen, is echter om de behoefte aan vervoer te verminderen.

Meer informatie
Meer artikelen over innovatie vindt u in ons relatiemagazine Face to Face - Transformation through Innovation.
Voor meer informatie over Capgemini’s visie op de mobiliteitsmarkt kijkt u op www.nl.capgemini.com/markten/mobiliteit.