Future Dutch Mainport

| Point of View

Succesvol op weg naar 2020

Het onderzoek ‘Future Dutch Mainport’ is uitgevoerd om in te spelen op het groeiend en strategisch belang van Mainports en actoren binnen deze logistieke knooppunten. Het onderzoek biedt handvatten om het innovatieve vermogen van en de onderlinge samenwerking tussen partijen binnen deze Dutch Mainport gestalte te geven. Het onderzoek is gedaan in drie fasen: desk research, interviews met belanghebbenden en een on-line enquête. Tezamen vormen zij de basis van dit rapport.

Als Dutch Mainport wordt beschouwd luchthaven Schiphol en de zeehavens Rotterdam en Amsterdam. De positie van deze Dutch Mainport tezamen is sterk in Europa, maar staat onder druk.

Trends van invloed op Dutch Mainport

Drie belangrijke, overkoepelende trends worden waargenomen die van invloed zijn op Dutch Mainport:

  • Toenemend maatschappelijk bewustzijn. Duurzaamheid, veiligheid leefbaarheid zijn belangrijke issues voor een steeds kritischer consument.
  • Economische groei, hoewel deze stagneert ten gevolge van de financiële en economische crisis. Verwacht wordt dat de groei na de crisis zal continueren, wat enerzijds zal leiden tot consolidatie van goederenstromen en schaalvergroting van ondernemingen en Mainports. Anderzijds zal de groei leiden tot schaarste van grondstoffen en ruimte en tot congestie.
  • Kritische consument, die meer en hogere eisen stelt, die steeds sneller veranderen.