Het Supplier Relationship Management (SRM) onderzoek

| Point of View

Onderzoek naar SRM functionaliteit bij software leveranciers

Het Supplier Relationship Management onderzoek wordt elke 2 jaar uitgevoerd door Capgemini Consulting. Het SRM onderzoek is een van de meest prominente publicaties op het gebied van SRM software, d.w.z. de software die wordt gebruikt voor de inkoop van goederen en diensten. Uit het onderzoek blijkt dat de markt voor SRM nog steeds groeit en investeert in SRM applicaties. Desondanks dat er inmiddels een rijke en gevarieerd functionaliteit beschikbaar is blijft er ruimte voor verbetering. Het SRM onderzoek is gebaseerd op een set vragen om de functionaliteit van de SRM leveranciers te kunnen beoordelen. Twintig leveranciers met een wereldwijde geografische reikwijdte en implementaties hebben deel genomen aan het onderzoek. Deze leveranciers vertegenwoordigen een breed scala aan applicaties; van applicaties die volledige dekking verlenen voor het SRM proces tot nichespelers die alleen specifieke SRM functionaliteit ondersteunen. Het onderzoek wordt steeds vaker gebruikt voor pakketselectie.

Belangrijkste conclusies van de functionele analyse:

  1. De top 10 leveranciers beschikken over een rijke en gevarieerde functionaliteit en voldoen aan de meeste eisen in de markt - dit omvat specifiek het zorgdragen voor zichtbaarheid en transparantie over de gehele inkoopfunctie. De set aan functionaliteiten is goed voor meer dan 60 procent functionele dekking. Dit vertegenwoordigt een duidelijke verbetering ten opzichte van de vorige functionele analyse waarin dit percentage onder de 50% lag.
  2. In overeenstemming met de resultaten van het SRM onderzoek 2008-2009 blijkt dat de integratie van functionaliteiten zich verder ontwikkeld heeft. Nu richten leveranciers zich meer en meer op de totale SRM suite.
  3. Elk jaar verbetert de Contract Management functionaliteit zich in een hoog tempo. Contract Management wordt nu gezien als het centrale onderdeel van SRM functionaliteit gezien de link met zowel operationele sourcing via Purchase to Pay (P2P) en strategic sourcing.
  4. Het onderzoek geeft aan dat er weinig groei in functionaliteit zit als het gaat om Procurement. Intelligence in vergelijking met het SRM onderzoek 2008-2009. Dit komt als een verrassing, aangezien een toename in deze functionaliteit verwacht werd.
  5. Verrassend genoeg gaf 25 procent van de ondervraagde leveranciers aan geen enkele vorm van Project Management functionaliteit te ondersteunen.
  6. Met een gemiddelde van 62 procent en meer dan 100% functionele dekking blijft Business proces outsourcing (BPO) een sterke groei doormaken die de huidige vraag in organisaties drijft.
  7. Externe Inhuur functionaliteit wordt door de leveranciers aangeboden of is compleet afwezig daarmee is het nog steeds een belangrijke differentiator.

Naast de functionele analyse, welke een overzicht geeft van de belangrijkste spelers in de markt, bevat het onderzoek vijf expert artikelen. In elk van deze artikelen wordt verteld over SRM vanuit een ander perspectief. Thema’s omvatten: BPO Procurement, Innovatie, Kanaalselectie, in-House of software als service (SAAS) en Spend analyse. Dit jaar is tevens een profiel van de pakketleveranciers toegevoegd aan het onderzoek die de geografische en functionele dimensies van de uitgevoerde implementaties toont.