Het ziekenhuis voorbij?!

| Point of View

Ziekenhuisbestuurders aan het woord

De komende periode staan er grote veranderingen in de ziekenhuiszorg op stapel, zo spreekt uit alle (nieuws)berichten. De vraag naar ziekenhuiszorg neemt toe als gevolg van de vergrijzing en ook de mogelijkheden van (medische) technologie. Dit terwijl we te maken hebben met een teruglopende economie en een vergrijzende arbeidsmarkt. De houdbaarheid van de ziekenhuiszorg staat onder druk.

Maar het zijn niet alleen financiële motieven die de ziekenhuiszorg noodzaken tot verandering. Patiënten eisen in toenemende mate een meer eigentijds antwoord op hun zorgvraag. Zij ervaren op tal van terreinen de mogelijkheden van de digitale (mobile) technologie en willen deze ook verwezenlijkt zien in de wijze waarop aan hun zorgvraag tegemoet wordt gekomen. Sleutelwoorden daarbij zijn eigen regie, dienstverlening op maat en uitwisseling van kennis en ervaring.

Capgemini Consulting heeft een onderzoek uitgevoerd onder  ruim 25 ziekenhuisbestuurders.  Wat zien zij de komende jaren op zich af komen? Op welke wijze willen zij hierop inspelen?  Wie betrekken zij daarbij en op welke wijze?  En wat betekent dat voor hen als bestuurder?