Hoe slagvaardig reageert uw organisatie op een voorspelbare noodsituatie?

| Point of View

Met een resultaatgerichte crisisorganisatie bent u goed voorbereid en treft u de juiste maatregelen om deze gebeurtenissen te beheersen.

Uw organisatie begeeft zich in een complexer wordende omgeving met zowel nationale als international dreiging, van natuurrampen tot en met mogelijke terroristische dreiging. Bij een mogelijke noodsituatie zien we dat vereiste afstemming en sturing steeds ingewikkelder worden doordat steeds  meer crisispartners bij de crisisbeheersing betrokken worden.