Implementatie van pakketsoftware vereist een benadering van Agile die meer 'lean’ is

| Point of View

Pas Agile methoden toe om het maximale te halen uit pakketsoftware, zoals SAP, om het kleine percentage aan codes dat een onderscheidende waarde biedt op maat te maken en al het andere her te gebruiken.