Interim management and the transfer value of interim management

| Brochure

Proefschrift Joop Vorst

De inzet van interim-management binnen organisaties heeft in Nederland de laatste decennia een hoge vlucht genomen. In de literatuur bestaat echter geen goed beeld over wat interim-management is en wat de effecten ervan kunnen zijn. Bestaande publicaties behandelen vooral bepaalde aspecten van interim-management en het aantal wetenschappelijke studies is beperkt. Ook de wetenschappelijke waarde van veel bestaande publicaties is discutabel. Opvallend is ook dat interim-management in de literatuur voornamelijk wordt benaderd vanuit het perspectief van de aanbieders van interim-management. De klant, de gebruiker van interim-management, komt nauwelijks aan het woord. Bovendien wordt zowel in de praktijk als in de theorie getwijfeld aan de waarde van de inzet van interim-management in organisaties, als gevolg van het vaak ervaren gebrek aan blijvende, geborgde resultaten.

Dit boek is te bestellen via eBook.nl.