Interview met Justin Fox

| Point of View

Op 18 januari 2011 vond in Utrecht de derde editie van het Capgemini Economic Capital seminar plaats. Voor een breed publiek van financial risk professionals hield spreker Justin Fox een betoog over de potentiële gevaren van de huidige risicomanagement methoden. Voor deze Trends in FS publicatie was Justin naderhand bereid enkele vragen over zijn werk te beantwoorden.

‘The Myth of the Rational Market’ beschrijft de opkomst van het moderne academische denken over financiële markten en de problemen met deze aanpak. Sinds de jaren ’60 hebben rationele, mathematische modellen van financieel gedrag (zoals de efficient market hypothesis, het capital asset pricing model en het Black-Scholes optie-prijs model, et cetera) ontzettend veel invloed op de financiële werkelijkheid uitgeoefend. Dit is in sommige opzichten een positieve ontwikkeling geweest, maar deze modellen hadden en hebben ook hun blind spots en zwakheden.