Maak de toegevoegde waarde van HR aantoonbaar

| Brochure

Zorg voor een slagvaardig ingerichte HR-functie die succesvol de rol van HR als businesspartner vervult met de procesaanpak 'HR Compliance and Growth method'.

De druk op de hedendaagse HR-afdeling om aantoonbaar toegevoegde waarde te leveren, is groot. De HR-directeur moet zich steeds meer richten op zijn strategische taken en zal zijn processen onder controle moeten hebben om serieus genomen te worden. Daarnaast vraagt de veranderende rolverdeling tussen lijnmanagement, medewerkers en HR om een transformatie van de HR-functie. HR zal managers en medewerkers moeten ondersteunen bij het kunnen nemen van hun verantwoordelijkheden.

Aan HR dus de opdracht om ontwikkeling, resultaatgerichtheid en compliance te borgen in de cultuur en in de manier van werken! Dè manier om dit aan de basis aan te pakken is door de benodigde HR-processen op een adequate manier in te richten en te managen. Immers, processen vormen de schakel tussen de (HR-)strategie en aantoonbare resultaten.