Managementsamenvatting Trends in Mobiliteit 2008

| Point of View

Met Trends in Mobiliteit 2008, ‘De Randstad voorbij’ vervolgt Capgemini Nederland B.V. zijn rapportage over de ontwikkelingen rond vervoer van mensen en goederen in Nederland.

Belangrijke conclusie uit het rapport van 2007 was dat de totale benutting van de Nederlandse vervoerscapaciteit slechts op 1,2% van het theoretische maximum, het Bruto Nationaal Vervoers Volume (BNVV), lag. Dit betekent dat er voldoende mogelijkheden kunnen worden gecreëerd voor het oplossen van knelpunten, met name in de pieken. Tevens werd in het rapport een serie oplossingsrichtingen aangedragen voor de knelpunten in mobiliteit.

Doel van Trends in Mobiliteit 2008 is een visie te formuleren op de schaalsprong die Nederland meemaakt, als gevolg van de economische groei en globalisering.

Bekijk het complete rapport Trends in Mobiliteit 2008.