Masterclass Opdrachtgeverschap

| Succesverhaal

Het volgende scenario zal veel lijnmanagers bekend in de oren klinken: de organisatie besluit tot uitvoering van een project en hij of zij mag de rol van opdrachtgever op zich nemen. Een hele eer. De verwachtingen zijn natuurlijk hooggespannen: meer efficiëntie, grote kostenbesparing en een aanzienlijke kwaliteitsverbetering. En toch loopt het geregeld op een teleurstelling uit. Maar waarom?

Een belangrijke oorzaak ligt in de gebrekkige aandacht voor ‘goed opdrachtgeverschap’. Projectmanagers kunnen terugvallen op beproefde projectmanagement methoden en best practices. Maar de opdrachtgever (de lijnmanager) beschikt over veel minder projectervaring en moet het zelf maar uitzoeken. Er is dus direct bij aanvang al sprake van een kenniskloof en onvoldoende begrip van de juiste rolverdeling in het project. Wat doet de projectmanager en wat doet de lijnmanager? Hoe verhouden zij zich tot elkaar? Hoe moeten ze samenwerken om het doel van het project te bereiken? En wat is dat doel eigenlijk?